För att förebygga trafikolyckor som orsakar långa trafikstockningar bör vägarna hela tiden byggas om, därför är det viktigt att infrastrukturen hela tiden ses över och förbättras. I storstäderna råder även den vanliga rusningstrafiken på morgonen och kvällen och det lär du inte undvika om du jobbar 08.00–17.00. Det kan tänkas att det nu år 2021 borde kommit så långt att vägar byggts bättre så rusningstrafik inte längre existerar. En annan sak som är märklig är att arbetstiderna inte förändrats. Med dagen teknik borde arbetstiderna förläggas under mer flexibla tider och fler skulle kunna jobba hemifrån oftare. Det skulle betyda färre bilar och bättre miljö.

Miljövänligare bilar

Visst finns det numera bilar som är bättre för miljön, som hybridbilar och elbilar, men än är dessa dyra och elbilarna kan inte laddas tillräckligt för långa resor, men de utvecklas hela tiden till det bättre.

Undvika trafikstockningar

Hastigheterna har sänkts på vägar där det skett många olyckor och det är bra men tydligen inte tillräckligt. Alltför många kör långt över hastigheterna och riskerar olyckor. Hålla avstånd är en viktig sak, men även där syns vissa bilar ligga precis bakom föregående bil och ibland tutar bilisten med. Givetvis blir den som sitter i bilen före stressad, kör för fort eller tappar kontrollen och så har en onödig olycka hänt. Alla måste hjälpas åt i trafiken för att inte olyckor och trafikstockningar ska uppkomma. Bilister som har ställbar hastighetsmätare borde använda dem oftare, det är både bra för miljön och du vet då att du håller rätt hastighet.

Andra bra åtgärder

I städerna har det byggts många vägbulor där gående ofta vistas, och det är mer vanligt med avsmalnade vägar där bilar inte kan passera samtidigt. Det är mycket bra i bostadsområden och är även miljövänligt. Broar över gator är också något det satsats på och bra för barn som ska gå ensamma till skolan. Tunnlar under trafikerade vägar är även det något som byggs mer, även det bra för cyklister och gående för att inte behöva korsa en hårt trafikerad väg. Vägverket ser till att vägarna underhålls när det uppstår hål, de har personal som röjer bort snön och sopar bort grus. Vägverket har också statistik över olyckor och försöker förändra de värsta olycksdrabbade ställen så fort det går.