Så kan trafikstockningar och föroreningar minskas

När trafiken plötslig stannar och står still har det blivit en trafikstockning. Det kan till exempel hänt en olycka som stannar upp trafiken, eller när flera långsamtkörande lastbilar som transporterar varor hamnar på en väg som bara har en fil, och där andra bilister inte kan köra om. Det finns vissa som ändå chansar och kör om en lastbil där det inte är full synlighet, och då kan det bli en förfärlig olycka. Vad går det då att göra för att minska en trafikstockning?

Storstäderna

Trots att det finns bra kommunala medel att resa med i storstäderna, tycks de flesta ändå välja bilen som färdmedel. Visserligen kanske det inte finns kommunaltrafik där du bor, och där kan andra alternativ behöva ordnas. Exempel är en uppsamlingsplats där du kan ställa din bil och därifrån ta buss eller tåg bra. Redan nu har flera städer börjat göra så och det verkar fungera bra. Vissa anser att parkering i storstäderna är för billiga, och vill istället införa en parkeringskatt som flera andra länder redan gjort. Det kan även bidra till bättre miljö i storstäderna.

Klimatutsläpp

När det blir en trafikstockning och bilarna står still, kanske kilometervis, är det vanligt att inte stänga av motorerna, och det yr ut avgaser som inte är bra för naturen. Nya bilar stängs av sig självt när bilen stannar för rödljus eller blir stående i en trafikstockning, men om alla stängde av bilarna skulle miljö må bättre. Alla klimatutsläpp som går att undvika, och bidra till bra vinster.

Negativa påverkningar

Det bästa vore om du kunde resa tidigare till jobbet för att slippa trafikstockning, men det är omöjligt för många. Barn ska lämnas till förskolan eller skolan och deras tider går inte att ändra på. Hamnar du i trafikstockning kanske du kommer försent till jobbet, skolan eller det inplanerade mötet, och det i sin tur kan leda till inkomstbortfall. Fordon som ofta hamnar i en trafikstockning slits mer av att den står på tomgång och när du accelererar och bromsar ofta. Som bilist blir du ofta stressad och frustrerad av att sitta kö och det är inte bra för hälsan.

Minska trafikstockningar

Det är till exempel bättre med rondeller än vägkorsningar eftersom trafiken då flyter på. Särskilda körfält för bussar, taxi, brand- och sjuktransporter är bra för då behöver de inte fastna om de behöver komma fram snabbt. Något som är på gång att bli populärt är att du som bor i en storstad kan hyra en bil för kortare eller längre sträckor. Du betalar bara för den tid du använder den och låser upp bilen gör du med din mobil. Så praktiskt!